Volume 3(2) 2017 | IARJ-SS

Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam Mengintergrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Berdasarkan Model Dick and Carey di Negeri Perak
Mohd Syaubari Bin Othman and Ahmad Yunus Bin Kassim
pdf Download Full Article

A Conceptual Framework of Human Capital, Self-Efficacy and Firm Performance Among SMEs in Malaysia
Nurul Naziha Zuhir, Ehsan Fansuree Mohd Surin and Hardy Loh Rahim
pdf Download Full Article